• Op maandag 31 oktober is tijdens de algemene ledenvergadering Marc Bosman geëerd en benoemd tot lid van verdienste voor 14 jaar lid van de Technische Commissie en de afgelopen 7 jaar als Voorzitter. Marc Schultheis neemt van Marc Bosman de voorzittershamer over als voorzitter a.i.

    Ook Johan van den Brink is benoemd tot lid van verdienste en geëerd voor 45 jaar vrijwilligerswerk waarvan de laatste 16 jaar als bestuurslid sponsorzaken incl. 5 jaar vice-voorzitterschap. Johan gaat voorlopig zelfstandig door als lid sponsorcommissie. Hopelijk binnenkort met een bestuurslid sponsorzaken.

    Dit betekent dat er onder het nieuwe voorzitterschap a.i van Mark Schultheis o.a. een vacature in het bestuur is als bestuurslid sponsorzaken. In februari 2023 zal ook Rens de Haas aftreden als penningmeester. Daarnaast staan er nog een aantal vacatures open. Dit is een uitnodiging aan alle leden om een functie binnen de club te overwegen!