• Cashless betaalsysteem

  Zoals onlangs in de ledenvergadering al aangekondigd gaan we met ingang van dinsdag 5 april een ander kassasysteem in gebruik nemen, namelijk een cashless betaalsysteem. Momenteel vinden de meeste transacties al met de pinpas plaats. Bovendien gaf het oude systeem de laatste  tijd nogal wat storingen.
  We doen dit mede op advies van de kascommissie.

  Het nieuwe systeem gaat uit van betalen met pas.  Voordeel is bovendien dat de pas-terminal nu in directe verbinding staat met de kassa, zodat het geldbedrag van de bestelling direct op de terminal zichtbaar is. 

  Zoals de naam al zegt is het de bedoeling dat aankopen bij de bar en de keuken uitsluitend met een bankpas worden afgerekend.
  Daarnaast is het mogelijk om een clubpas aan te schaffen, welke gericht kan worden opgeladen met een klein bedrag, om bijvoorbeeld mee te geven aan uw zoon of dochter en waarmee ook afgerekend kan worden.
  De aanschaf van deze clubpas is mogelijk vanaf 1 mei a.s.
  Voor aanschaf van deze pas kan contact opgenomen worden met penningmeester Rens de Haas, via mailadres r.j.dehaas@hotmail.com

  Gezien de korte tijd tussen deze aankondiging en het in gebruik nemen van het nieuwe systeem is het mogelijk om bij uitzondering tot 1 mei cash te betalen.

  Bestuur RKVV Velsen