• Contributie 2022-2023

  Als lid van onze vereniging ben je contributie verschuldigd. Met de geinde contributie kunnen we onze vereniging draaiende houden. De inning van de contributie vindt bij RKVV Velsen plaats in twee gelijke delen. Volgens afspraak vindt de incasso van de 1e termijn van 50% aan het eind van augustus plaats. Voor een overzicht van de contributiebedragen verwijs ik naar het overzicht hieronder. De tweede termijn volgt doorgaans na de winterstop.

  Let op!
  Indien je als lid langere tijd niet aanwezig kunt (of wilt) zijn dan ontslaat die je niet van de verplichting om de contributie te voldoen. Je blijft immer lid van de vereniging.

  Hieronder vindt u de contributietarieven die in lijn met het besluit in de algemene ledenvergadering is vastgesteld voor het seizoen 2022/2023:

  Leden met een automatische incasso profiteren van een korting van het € 10,- op het 1e deel van het contributiebedrag. U kunt ook profiteren van deze korting als u een automatische incasso regelt voor uw contributiebetaling. Regel het nu en profiteer vanaf het komende seizoen al!

  Contactpersoon voor de contributie is penningmeester Rens de Haas
  (penningmeester@rkvv-velsen.nl).

  Met vriendelijke groet,
  Namens het Bestuur van RKVV Velsen

  Sam Bosma
  Penningmeester

  Overzicht contributies RKVV-Velsen
  Lidmaatschap 22/23 23/24  
      Auto Incasso Geen Auto Incasso
  Mini's                   75,00                   85,00                   95,00
  Jeugd O9                 150,00                 165,00                 175,00
  Jeugd O11                 165,00                 180,00                 190,00
  Jeugd O13                 170,00                 185,00                 195,00
  Jeugd O15                 175,00                 190,00                 200,00
  Jeugd O17                 180,00                 200,00                 210,00
  Jeugd O19                 195,00                 205,00                 215,00
  Senioren 7X7                   90,00                 100,00                 110,00
  Senioren Overig                 260,00                 285,00                 295,00