• Deze website wordt beheerd door R.K.V.V. Velsen (“RKVV Velsen”). Bij bezoek aan deze website kan RKVV Velsen gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de RKVV Velsen jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN-nummer
  • Pasfoto

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
  RKVV Velsen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (voor meer informatie (klik hier).

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@rkvv-velsen.nl en zullen wij deze informatie verwijderen.

  Waarom we gegevens nodig hebben.
  RKVV Velsen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: • Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
  • Vermelding naam en foto van leden op teampagina’s voetbal.nl app (het privacy niveau kan worden ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl app).
  • Website rkvv-velsen.nl, club app. en sociale media. Omdat de club graag foto’s en films van wedstrijden, activiteiten maakt en natuurlijk voor teamfoto. Daarbij willen we ook af en toe namen noemen zodat bijvoorbeeld duidelijk is wie op de staat.

  Hoe lang we gegevens bewaren.
  RKVV Velsen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar.

  Delen met anderen.
  RKVV Velsen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijv. t.b.v. contributie inning), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RKVV Velsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  In kaart brengen websitebezoek.
  RKVV Velsen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@rkvv-velsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. RKVV Velsen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al enige tijd van kracht. Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in de app van de KNVB en op onze website. Ouders/ verzorgers kunnen deze gegevens wel wijzigen. De drie meest voorkomende gevallen zijn:

  1. MIJN KIND HEEFT GEEN EIGEN TELEFOON. HOE KAN IK DE GEGEVENS WIJZIGEN? Wij raden je het volgende aan te doen:
  • Neem contact op met de ledenadministratie en geef jouw e-mailadres door. Dit mailadres wordt dan toegevoegd als primair e-mailadres en bij ouder/ verzorger 1.
  • Download de app en maak een account aan door je e-mailadres te registreren.
  • Log vervolgens in en ga naar menu Instellingen -> Mijn kinderen. Je kan nu alles van je kind zien en beheren maar ook gewoon (mocht je zelf nog spelen) je eigen informatie beheren.

  2. MIJN KIND HEEFT EEN EIGEN TELEFOON, MAAR IK WIL DE GEGEVENS BEHEREN. HOE DOE IK DAT? Wij raden je het volgende aan te doen:
  • Neem contact op de ledenadministratie en geef jouw e-mailadres door. Dit mailadres wordt dan toegevoegd bij E-mail ouder/ verzorger 1. Het e-mailadres van je kind is het primaire adres.
  • Download de app en maak een account aan door je e-mailadres te registreren.
  • Als ouder log je nu in als toeschouwer en volg je jouw kind via favorieten. Je kind kan nu zelf alle informatie zien, maar jij kan zijn/ haar gegevens beheren.

  3. MIJN KIND IS 16 EN BEHEERT (VOORTAAN) ZELF ZIJN GEGEVENS. MOET IK HIERVOOR IETS INSTELLEN? Als ouder hoef je niets te doen.
  • Het e-mailadres van je kind is bekend bij de club en daarmee kan hij/ zij inloggen in de app.
  • Als ouder kan je als toeschouwer gebruik maken van de app en je kind volgen via favorieten. Je kind kan nu alles zien en zelf zijn/ haar gegevens beheren.

  Liever een papieren versie:Deze website wordt beheerd door R.K.V.V. Velsen (“RKVV Velsen”). Bij bezoek aan deze website kan RKVV Velsen gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de RKVV Velsen jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN-nummer
  • Pasfoto

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
  RKVV Velsen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (voor meer informatie (klik hier).

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@rkvv-velsen.nl en zullen wij deze informatie verwijderen.

  Waarom we gegevens nodig hebben.
  RKVV Velsen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: • Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
  • Vermelding naam en foto van leden op teampagina’s voetbal.nl app (het privacy niveau kan worden ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl app).
  • Website rkvv-velsen.nl, club app. en sociale media. Omdat de club graag foto’s en films van wedstrijden, activiteiten maakt en natuurlijk voor teamfoto. Daarbij willen we ook af en toe namen noemen zodat bijvoorbeeld duidelijk is wie op de staat.

  Hoe lang we gegevens bewaren.
  RKVV Velsen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar.

  Delen met anderen.
  RKVV Velsen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijv. t.b.v. contributie inning), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RKVV Velsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  In kaart brengen websitebezoek.
  RKVV Velsen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@rkvv-velsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. RKVV Velsen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al enige tijd van kracht. Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in de app van de KNVB en op onze website. Ouders/ verzorgers kunnen deze gegevens wel wijzigen. De drie meest voorkomende gevallen zijn:

  1. MIJN KIND HEEFT GEEN EIGEN TELEFOON. HOE KAN IK DE GEGEVENS WIJZIGEN? Wij raden je het volgende aan te doen:
  • Neem contact op met de ledenadministratie en geef jouw e-mailadres door. Dit mailadres wordt dan toegevoegd als primair e-mailadres en bij ouder/ verzorger 1.
  • Download de app en maak een account aan door je e-mailadres te registreren.
  • Log vervolgens in en ga naar menu Instellingen -> Mijn kinderen. Je kan nu alles van je kind zien en beheren maar ook gewoon (mocht je zelf nog spelen) je eigen informatie beheren.

  2. MIJN KIND HEEFT EEN EIGEN TELEFOON, MAAR IK WIL DE GEGEVENS BEHEREN. HOE DOE IK DAT? Wij raden je het volgende aan te doen:
  • Neem contact op de ledenadministratie en geef jouw e-mailadres door. Dit mailadres wordt dan toegevoegd bij E-mail ouder/ verzorger 1. Het e-mailadres van je kind is het primaire adres.
  • Download de app en maak een account aan door je e-mailadres te registreren.
  • Als ouder log je nu in als toeschouwer en volg je jouw kind via favorieten. Je kind kan nu zelf alle informatie zien, maar jij kan zijn/ haar gegevens beheren.

  3. MIJN KIND IS 16 EN BEHEERT (VOORTAAN) ZELF ZIJN GEGEVENS. MOET IK HIERVOOR IETS INSTELLEN? Als ouder hoef je niets te doen.
  • Het e-mailadres van je kind is bekend bij de club en daarmee kan hij/ zij inloggen in de app.
  • Als ouder kan je als toeschouwer gebruik maken van de app en je kind volgen via favorieten. Je kind kan nu alles zien en zelf zijn/ haar gegevens beheren.

  Liever een papieren versie:

  Privacyverklaring