Openstellen kantine tijdens jeugdtrainingen

In de loop van de week wordt er op veel momenten getraind op het Velsencomplex. Soms is de kantine open, vaak ook is de deur op slot. Voor ouders die hun kind naar en van de training brengen zou het heel prettig zijn als de kantine in principe open is en de (koffie)bar wordt bemand.

Op die manier maken we het wachten in de koude wintermaanden prettiger, staat niemand blauwbekkend langs de lijn en voorkomen we dat mensen heen en weer moeten rijden. Een prima plan, dat staat buiten kijf. Punt is dat er mensen moeten zijn die dit invullen en ons zo nodig willen helpen de kantine te bemensen. 

De tijden: maandag t/m donderdag van 16:30 tot 19:00 uur.

We starten per 1 november met een pilot op maandag en woensdag. Henk van Dongen is bereid gevonden deze dagen aanwezig te zijn in de kantine. Meld u dus aan: U staat er niet alleen voor. 

Ook voor de dinsdag en donderdag zoeken we mensen. Als u toch in de buurt bent omdat uw kind traint meld u dan aan. We beschouwen dit seizoen als een proefperiode en met uw medewerking (vele handen maken licht werk) wordt de openstelling vanzelf definitief. 

Bij (te)veel aanmeldingen (dat zou mooi zijn) willen we een toerbeurtsysteem hanteren. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Aanmeldingen kunnen gericht worden aan: jos.lamers@ziggo.nl 

Jeugd Overzicht