AVG bij RKVV Velsen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG houdt in dat verenigingen moeten vastleggen hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

 

RKVV Velsen neemt de privacy van haar leden uiteraard zeer serieus en is dan ook al enige tijd bezig om zo goed mogelijk aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Bij

RKVV Velsen werken veel vrijwilligers met data, zoals het leden- en sponsorbestand. Maar ook met de evenementen als clinics of bij het voetbalkamp. Wij proberen dit zo zorgvuldig mogelijk te doen en hebben daarom een privacy beleid opgesteld. In een verwerkingsregister brengen we daarnaast in kaart welke data we verwerken, wie waar bij kan en hoe lang informatie bewaard blijft.

Soms is het erg lastig om aan de ingewikkelde wetgeving te voldoen. Bijvoorbeeld omdat wij deels verplicht zijn gebruik te maken van Sportlink en zij er nog niet op zijn ingericht om bepaalde data na verloop van tijd automatisch te verwijderen of omdat de praktische haalbaarheid soms lastig is. 

Wij hebben aan de hand van een tool doorlopen welke stappen nodig zijn om aan de wet te voldoen. Mocht u vragen en of informatie over de gegevensverwerking hebben dan kunt u zich wenden tot secretaris@rkvv-velsen.nl.

Downloads:

Nieuws overzicht