René Konst overleden

Op dinsdag 27 augustus is onze Sportvriend René Konst na een kort ziekbed overleden in het bijzijn van zijn familie en vrienden.
René was een vrijwilliger en supporter van onze vereniging RKVV Velsen, maar bovenal een enthousiaste ouder en bezoeker van de wedstrijden van Enzo en Vito.

De familie Konst is in 2005 lid geworden van RKVV Velsen met Enzo en een jaar later met Vito. René is daarna zeer snel toegetreden als enthousiaste vrijwilliger bij de Jeugdcommissie onder leiding van Peter van den Berghe.
René was een mooie aanvulling bij de Jeugdcommissie in de functie van coördinator en heeft altijd voor elk lid “Trainingsgarantie en Speelplezier” als motto gehad. Als aanspreekpunt voor ouders en kinderen kon je René veelvuldig rond de velden vinden van RKVV Velsen.
Als kritisch Commissielid kon René de zaken scherp zetten en durfde hij zo nodig tegen heilige huisjes te schoppen van vrienden en collega’s. Altijd deed hij dat gericht op een oplossing vanuit zijn bestuurlijke ervaring en met een vooruitziende blik. Want RKVV Velsen en haar leden moesten er beter van worden.
Eind 2015 heeft René een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestuurlijke vernieuwing bij RKVV Velsen. Samen met enkele andere leden van de Jeugdcommissie en bestuurlijke vrijwilligers hebben zij kans gezien deze noodzakelijke wijzigingen door te drukken wat resulteerde in RKVV Velsen 2.0. Dit heeft in die jaren vorm gekregen door vele “Brown Paper Sessies” met het nieuw gevormde Dagelijks Bestuur / Hoofd bestuur en de Jeugdcommissie.
Ook hebben we acht jaar lang mogen genieten de bijdrage van René aan onze Voetbalkampen, een traditie waar kampdeelnemers heel veel leuke herinneringen aan hebben overgehouden. René zou René niet zijn als hij ook daar niet zijn mening zou geven. Dus vanaf zijn eerste kamp moesten onze Kokkies wijn op de boodschappenlijst zetten in plaats van alleen maar bier voor als de kinderen te bed waren.
René, we herinneren je als een mooie Sportvriend van RKVV Velsen en zullen tijdens ons Voetbalkamp “Le vin de René” blijven schenken en het eerste glas aan jou opdragen.
Bestuur en vrijwilligers van RKVV Velsen.

Nieuws overzicht