Heropstart trainen 013 t/m senioren

Zoals jullie ongetwijfeld niet is ontgaan mag er weer voorzichtig worden begonnen met trainen.   
Daar zijn we als RKVV Velsen natuurlijk heel blij mee!
Begin mei zijn we al begonnen met trainen voor de jongste jeugd.
Benodigde protocollen en afspraken zijn in overleg met gemeente en KNVB gemaakt en zorgvuldig uitgevoerd.
De ervaringen zijn tot nu toe zeer positief, zowel bij kinderen en trainers als bij de gemeente. 
Iedereen houdt zich netjes aan de afspraken en ook bij de controles van de gemeente is alles steeds goed op orde gebleken.

Daarom gaan we nu voor alle leeftijden weer starten!

Ook voor de leeftijdscategorieën vanaf Jo13 zijn protocollen en afspraken van toepassing.
Hier zal actief op worden gehandhaafd door de gemeente.
De afspraken zijn dus zeker niet vrijblijvend en het vraagt wederom iets van iedereen om dit veilig en verantwoord te kunnen doen.
Trainers, ouders en spelers moeten goed weten wat de afspraken zijn en zich hier vooraf in verdiepen. Corona bestrijden we samen!
 
In dit bericht informeren we jullie over de afspraken.
 
ONS TERREIN
Kantine/kleedkamers/toilet en andere ruimten zijn verplicht gesloten. Omkleden moet dus ook thuis gebeuren.
Materialen (ballen, pionnen) worden per team ter beschikking gesteld en steeds schoongemaakt.
De velden worden ingedeeld en duidelijk afgezet zodat maar één team tegelijk van een (deel van) een veld gebruik kan maken.
Omdat de velden al zijn ingezaaid is er beperkt ruimte om te kunnen trainen. We zullen het beschikbare kunstgras en veld 5 dus zo goed mogelijk moeten (ver)delen.
 
INSTRUCTIES ALGEMEEN
Voor alle spelers gelden de volgende instructies:
- Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels. Was je handen voor en na trainen, hou afstand;
- Kom echt niet als je zelf of iemand in huis klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts of positief  getest is op corona;
- Houd de 1,5 meter afstand ook tijdens trainen in de gaten en herinner elkaar eraan. Trainers worden geïnformeerd over toe  te  passen oefeningen;
- Wedstrijden, ook onderling, zijn nog steeds niet toegestaan;
- Meld jezelf tijdig af als je niet komt, zodat iedereen weet waar ze rekening mee kunnen houden;
- Toeschouwers zijn niet toegestaan. Fietsen kunnen alleen buiten de poort gestald;
- Jeugdteams verzamelen in de vakken aan de zijkant van het pad bij de ingang tot je opgehaald wordt door je trainer. Blijf niet      hangen bij de ingang!
- Ga vooraf naar het toilet.
- Trainingen kunnen ivm tijdschema’s niet uitlopen.
 
JEUGD T/M Jo19: COORDINATOR DIENST
Een van de belangrijkste eisen van de gemeente is dat er tijdens jeugdtrainingen t/m Jo19 altijd een Coördinator aanwezig is bij de ingang van ons terrein.
Coördinator zijn is een verantwoordelijke vrijwillige taak. De verantwoordelijkheid voor het regelen van een coördinator ligt bij de teams ZELF.
Er mag NIET getraind worden als er GEEN coördinator is.
Omdat er meerdere teams tegelijk trainen en er maar 1 coördinator hoeft te zijn kan deze rol met een rooster worden ingevuld.
Het rooster staat hier op de website en wordt dagelijks up to date gemaakt:
https://www.rkvv-velsen.nl/index.php?page=Coronarooster&sid=15
 
Aanmelden voor een coördinator dienst doe je met een email naar Jos Lamers: vrijwilligers@rkvv-velsen.nl
 
Informeer dus bij teamleiders, ouders, vrienden wie er bereid is om een paar uurtjes bij de ingang te staan en vul het rooster aan.
Trainers kunnen nooit coördinator zijn!
 
De coördinator is verantwoordelijk voor vier taken:
- Zorgt er met een presentielijst voor dat alleen leden en trainers die op dat moment trainen en de Hoofd Jeugd Opleiding zich  op  het terrein bevinden gedurende de trainingen.
- Zorgt ervoor dat spelers zich per team verzamelen in de vakken aan de zijkant van het pad bij de ingang tot ze opgehaald            worden door hun trainer.
- Zorgt ervoor dat anderen het terrein niet opkomen, omwonenden geen overlast ervaren en de 1,5 meter rond de ingang in          acht  genomen wordt door iedereen.
- Zorgt ervoor dat er indien nodig toegang is naar het AED apparaat, EHBO kit en ontsmettingsmiddelen.
 
SENIOREN: AANMELDEN
Voor de senioren geldt dat ze op eigen verantwoordelijkheid trainen. Voor hen is dus geen coördinator vereist.
Voor ieder senioren team zal de trainer of één van de spelers verantwoordelijk zijn voor de juiste opvolging van de geldende protocollen en toegang hebben tot het hek en het hok bij de entree. Deze verantwoordelijke opent en sluit zelf de poort en houdt een aanwezigheidslijst bij welke in het hok bij de entree dient te liggen.

Indien een senioren team zonder trainer traint, dan is de eerder genoemde verantwoordelijke speler ook verantwoordelijk voor de communicatie en opvolging van de protocollen;
 
Trainen kan voor senioren alleen op de daartoe reeds ingeplande tijden.
Het schema staat hieronder. Indien een seniorenteam wil trainen moeten ze dit aanmelden bij Jan Spoelstra en Nico Alkemade:
janspoel@live.nl en n.alkemade@ziggo.nl
Pas na bevestiging kan er getraind worden.
 
 
TRAININGSSCHEMA
Er is een schema gemaakt voor alle teams met (nieuwe!) trainingstijden.
Redenen hiervoor zijn:
- er moet voldoende afstand tussen zowel spelers onderling als afzonderlijke teams gehouden kunnen worden
- er mag niet in het donker(ook niet met verlichting) getraind worden
- er is ingezaaid en dus is er beperkte ruimte beschikbaar
 
Het schema zal er de komende tijd zo uitzien:
 
Wees aub op tijd, maar niet meer dan 10 minuten vooraf aanwezig.

Zie hier Corona Trainingsschema

Zie hier Coronarooster

RKVV Velsen volgt alle richtlijnen van RIVM, KNVB en de gemeente. Als je je toch niet comfortabel bij voelt om te trainen, alle begrip. Meld jezelf dan aub wel tijdig af.
 
Het protocol verantwoord sporten t/m 18 jaar vind je hier Protocol verantwoord sporten op onze website.
Alle informatie over verantwoord voetballen vind je hier: https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/60073/nieuwe-coronaprotocollen-voor-het-amateurvoetbal

Trainen/Corona overzicht