Vacature "Vrijwilligers Coördinator".

De RKVV Velsen is op zoek naar een "Vrijwilligers Coördinator".
Deze is lid van het Hoofd Bestuur dat eenmaal in de 6 weken vergadert en voorzitter van de "Kantine Commissie".
Neemt initiatief bij de werving, selectie en aanstelling van nieuwe vrijwilligers.
Inventariseert RKVV Velsen breed de behoefte aan nieuwe vrijwilligers en houdt een lijst met openstaande posities bij.

Zorgt voor aandacht, betrokkenheid en waardering van de bestaande vrijwilligers.
Tevens regelt deze de aanvraag van een VOG voor nieuwe begeleiding bij de jeugd.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ook een steentje bijdragen aan deze mooie club,
neem dan contact op met Jos Lamers  (vrijwilligers@rkvv-velsen.nl).

Nieuws Overzicht