Aan al onze leden en onze vrienden

Zoals jullie afgelopen weken in de media (IJmuider courant) hebben kunnen lezen. Is het bestuur van de RKVV Velsen verrast door het feit dat het erop lijkt dat er een streep door de rekening gaat worden gezet, voor wat betreft onze plannen te verhuizen naar de andere zijde van het spoor.

Dit tenminste tot 2030! 
Wat inhoudt dat wij worden gedwongen keuzes te gaan maken over renovatie, nieuwbouw/uitbreiding van ons huidig complex. 
Met tenminste een verschuiving van onze horizon van tenminste nog eens 9 jaar. 
• Met kans dat door de druk op vraag van nieuwbouwwoningen (incl. de norm
  voor sociale woningbouw van 30%) wij in of na 2030 vervolgens of alsnog
  moeten verhuizen. En onze investeringen dan in feite zullen leiden tot
  kapitaal vernietiging).
• En dat tussentijds de huidige problemen zoals verkeer en parkeren óók voor
  onze omgeving in Driehuis niet worden opgelost! 
• Bij hervatting van al onze voetbalactiviteiten in het nieuwe seizoen, zal de
  verkeersdrukte en parkeerschaarste verder oplopen.

De streep door de rekening: is met name ontstaan doordat het Wijkcomité Driehuis, waarmee wij sinds 2018 SAMEN mee optrokken en die onze plannen en zienswijze ondersteunden, vlak voor het eind van de dorpsdialoog (https://www.samenspelvelsen.nl/projecten/dorpsdialoog+driehuis/default.aspx) het roer omgooiden. 
En het standpunt innamen uitsluitend in te stemmen met de bestaande nieuwbouwplannen Witte Huis, Missiehuis uitgebreid met 40 woningen aan de Waterloolaan! 
Hiermee lijkt een rem te ontstaan op het verbeteren van de kwaliteit van faciliteiten, zoals bijvoorbeeld de kleedkamers (kwalitatief maar ook in benodigde aantallen) 
Maar ook de mogelijkheden van onze leden op het vinden van een woning. Nu, maar ook de komende 10 jaar! In Velsen.

De dorpsdialoog die bepaald lijkt te gaan worden door het Wijkcomité en een kleine groep overige bewoners van Driehuis. Is echter nog niet definitief!! 

Ook de stem van onze leden en vrienden kunnen nog onderdeel zijn van het inbrengen van jouw of uw persoonlijke zienswijze. Tenminste als het dus zo makkelijk lijkt dat een dorpsdialoog met een inbreng van vóór-en tegenstanders, als democratisch beginsel, ook zo zwaar lijkt te wegen?

Baseer je oordeel op het totaal van onze plannen, toegevoegd aan dit bericht.!!

Behalve dat het bestuur en onze partners ( Ontwikkeladviseur BV en Timpaan) ook niet stilzitten. Doe ik hierbij aan jullie een oproep om óók jouw/uw persoonlijke zienswijze alsnog vóór volgende week dinsdag in te sturen. Naar wonen@velsen.nl

De “Nota Uitgangspunten voor Driehuis” is nu nog een concept dat door College van B&W voorgelegd gaat worden aan onze en jullie vertegenwoordigers in de gemeenteraad! Die zullen uiteindelijk beslissen! 
Deel je mening, zodat alsnog de inspraak van onze bijna 100-jarige vereniging deel zal zijn van de verdere besluitvorming.
Waarmee we hopen samen klaar te zijn voor tenminste de komende 50 jaar! 

Bestuur RKVV VELSEN

Nieuws Overzicht