Verbanddoos

In de bestuurskamer van Velsen bevindt zich een verbanddoos. Indien U een artikel uit de verbanddoos nodig heeft, vraag het één van de medewerkers in de kantine of het bestuurslid van dienst in de bestuurskamer.

 

Defibrillator

In de kantine van Velsen bevindt zich een defibrillator. Laat iemand met kennis van zaken (EHBO, medische achtergrond) met de defibrillator werken en volg anders de instructies op de defibrillator.

 

Blessurepreventie

De organisatie:
Onder blessurepreventie verstaat men dat de sport(st)er onder optimale omstandigheden zijn/haar sport goed kan uitoefenen. Dit is mogelijk als de organisatie rond hem/haar goed is en de sport(st)er zelf goed naar de adviezen luistert.
Met de organisatie wordt bedoeld dat in verenigingsverband de juiste mensen op de juiste plaats zitten en goed samenwerken.

Lees meer