Kleding aanschaffen

Webschop

RKVV Velsen heeft een kledingcontract afgesloten met Sport2000.
Klik op banner voor webshop.

Selectie-elftallen:
Het bestuur streeft ernaar alle selectie-elftallen van kleding te voorzien.
Hiervoor sluit het bestuur shirtsponsorcontracten af en verschaft de kleding en overige benodigdheden.
De bestuursleden commerciële zaken en accommodatie zijn bevoegd om de materialen te (laten) kopen bij Sport2000.

Overige elftallen: mogen zelfstandig gesponsorde kleding aanschaffen. De bestuursleden commerciële zaken en accommodatie moeten hierover wel worden geïnformeerd. Het is de bedoeling dat rechtstreeks en uitsluitend bij Sport2000 besteld wordt om zeker te zijn dat de juiste RKVV Velsen kleding wordt aangeschaft en dat de reclame voldoet aan de KNVB voorschriften. Voor elftalsponsoring is met Sport2000 20% korting t.o.v. de catalogusprijs afgesproken. Zie ook de onderstaande spelregels.

Individuele leden: Ook hier is het de bedoeling de voetbalkleding en de overige benodigdheden rechtstreeks en uitsluitend bij Sport2000 aan te schaffen.

Voor individuele RKVV Velsen leden is 10% korting t.o.v. de catalogusprijs voor alle voetbalkleding en overige benodigdheden afgesproken.

Enkele spelregels!

Hoewel de elftalsponsoring van de overige elftallen rechtstreeks met Sport2000 wordt afgehandeld is het wel de bedoeling het bestuurslid commerciële zaken te informeren. Alleen dan kan het bestuur overzicht houden en de sponsoren bedanken.

Na aanschaf verplicht de vereniging zich de shirts tenminste drie jaar te dragen. Daar staat tegenover dat de kleding direct na aanschaf eigendom wordt van de vereniging en niet meer opeisbaar is. Eenmaal gegeven blijft gegeven.

De teamleiders worden geacht na afloop van het seizoen de shirts/kleding in te leveren bij/via de coördinatoren, zodat bij aanvang van het volgend seizoen geen zoektocht ontstaat. Opslag in het clubhuis.

Shirts, kleding en overige uitrusting blijven bij voorkeur bedoeld voor het team en de leeftijdsgroep waarvoor e.e.a. is aangeschaft. Dit om te kleine shirts te voorkomen. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk.

Doorschuiven van kleding blijft dus mogelijk in overleg met de coördinatoren en uiteindelijk met het bestuurslid sponsorzaken. Het bestuur houdt zich te allen tijde het recht voor zelf de selectieteams te kleden.